ประตูบานเลื่่อนสำหรับผู้สูงอายุ

"ประตูบานเลื่อน" ที่ตอบโจทย์การใช้งาน

สำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุและทุพพลภาพ


       เวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำในอาคารสาธารณะ เราก็จะพบกับห้องน้ำสำหรับคนชรา หรือผู้พิการ ซึ่งจะเป็นห้องน้ำที่ถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นพิเศษ วันนี้ขอพาไปชม ประตูบานเลื่อนสำหรับห้องน้ำผู้พิการที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว


 

“ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป” สำหรับห้องน้ำผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา องค์ประกอบในส่วนของบานประตูจะมีลักษณะแตกต่างจากบานประตูห้องน้ำมาตรฐานปกติทั่วไป ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานเพื่อ “อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” ได้อย่างลงตัว โดยมีลักษณะของการติดตั้งเป็นแบบ “ประตูบานเลี่อน”

ระบบประตูบานเลื่อน มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปสำหรับการใช้งานในรูปแบบมาตรฐานปกติ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เน้นไปที่การใช้งานที่สะดวกสบาย และสีสันดีไซน์ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีความพิเศษตรงที่ หากไม่สามารถติดตั้งรูปแบบบานเลื่อนได้ จะถูกดีไซน์ให้เป็นบานพับให้เปิดออกด้านนอก โดยที่เราจะใส่กลอนแบบ Safety Lock เข้าไป เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันยามเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...